Điều khoản sử dụng

Điều khoản và Điều kiện sử dụng

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB

Khi sử dụng trang web này là bạn đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi!

Trang web có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ khi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa bạn chấp nhận những thay đổi trên.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chủ quản trang* trong việc sử dụng nội dung

Những nội dung của trang web phunusongchudong.com.vn như văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin thu được từ bên cấp phép của chúng tôi và những tài nguyên khác trên trang web phunusongchudong.com.vn (“Nội dung”) chỉ dành cho những mục đích thông tin. Nội dung không được xem như thay thế cho những lời khuyên y tế, chẩn đoán hay điều trị. Khi có bất kỳ câu hỏi liên quan đến tình huống y khoa, hãy luôn tìm đến lời khuyên của bác sĩ hoặc các cơ quan y tế có thẩm quyền. Đừng bao giờ bỏ qua hay trì hoãn việc tìm đến những lời khuyên của chuyên gia y tế chỉ vì bạn đọc được thông tin trên trang web phunusongchudong.com.vn.

phunusongchudong.com.vn và các trang web của chúng tôi không đưa ra chẩn đoán y khoa, điều trị hay lời khuyên.

Nếu cho rằng mình đang trong tình huống y tế khẩn cấp, gọi ngay cho cấp cứu 115. phunusongchudong.com.vn không khuyến khích hay chứng thực bất kỳ xét nghiệm, bác sĩ, sản phẩm, quy trình, ý kiến, hay các thông tin được đề cập trên trang web. Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm nếu phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi phunusongchudong.com.vn, nhân viên của phunusongchudong.com.vn, những người khác xuất hiện trên trang web theo lời mời của phunusongchudong.com.vn hoặc những khách truy cập khác vào trang web.

Trang web có những tài liệu liên quan đến sức khỏe hoặc y khoa mang tính khiêu gợi về tình dục, nếu thấy những nội dung này gây khó chịu, có thể không sử dụng trang web của chúng tôi.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Cần biết rằng trang phunusongchudong.com.vn không hướng đến nhóm khách hàng là trẻ em dưới 13 tuổi và không thu thập thông tin cá nhân của bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi.

Sử dụng nội dung

phunusongchudong.com.vn cho phép bạn được toàn quyền xem và tải về những tài liệu trên trang web của chúng tôi cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại nếu bạn đính kèm thông báo bản quyền ở cuối tài liệu đó, ví dụ “©2015 Chuyên mục Sống Chủ Động của suckhoegiadinh.com.vn” và các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu tài sản khác được đề cập trong phần Nội dung. Bất kỳ quy tắc đặc biệt nào đối với việc sử dụng một số phần mềm nhất định và các mục khác có thể truy cập được trên trang phunusongchudong.com.vn, có thể được nhắc đến ở những phần khác trên trang web và được kết hợp vào Điều khoản và Điều kiện này để người dùng tham khảo.

Nội dung được bảo vệ bản quyền bởi luật pháp Việt nam và luật quốc tế. Quyền Nội dung vẫn thuộc về phunusongchudong.com.vn hoặc các bên cấp phép của phunusongchudong.com.vn. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào không được các Điều khoản và Điều kiện này cho phép là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và có thể vi phạm bản quyền, độc quyền nhãn hiệu và các luật khác. Nội dung và các tính năng có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo theo quyết định biên tập của phunusongchudong.com.vn. Tất cả những quyền lợi không được đề cập ở đây hoàn toàn thuộc về phunusongchudong.com.vn và các bên cấp phép.

Nếu vi phạm những Điều khoản và Điều kiện này, quyền sử dụng Nội dung của bạn sẽ bị thu hồi và bạn phải tiêu hủy bất cứ bản sao Nội dung nào được lấy từ trang web của chúng tôi.

Trách nhiệm pháp lý của chủ quản trang và những bên cấp phép

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web và Nội dung của phunusongchudong.com.vn.

Khi sử dụng trang web phunusongchudong.com.vn, thông tin sẽ được chuyển qua một trung gian có thể nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của phunusongchudong.com.vn và các nhà cung cấp của chúng tôi. Theo đó, phunusongchudong.com.vn không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến sự chậm trễ, thất bại, gián đoạn, hay hư hỏng của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin được truyền đi trong quá trình sử dụng trang web phunusongchudong.com.vn.

Trang web phunusongchudong.com.vn và Nội dung được cung cấp nguyên trạng tới người dùng. Chủ quản trang, BÊN CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI TỪ CHỐI ĐẢM BẢO VÀ CHỨNG THỰC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI CHO BÊN THỨ BA, ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA BÊN THỨ BA KHÔNG BỊ VI PHẠM VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. Không giới hạn ở những điều đã nói ở trên, phunusongchudong.com.vn, những bên cấp phép và các nhà cung cấp không đưa ra tuyên bố hay đảm bảo những điều sau:

Trong mọi trường hợp, phunusongchudong.com.vn, bên cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên trang phunusongchudong.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại ngẫu nhiên và do hậu quả, thương tích cá nhân/chết oan, mất đi lợi nhuận, hoặc thiệt hại do mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) do sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web phunusongchudong.com.vn hoặc Nội dung, cho dù dựa trên đảm bảo, hợp đồng, sai phạm hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác và phunusongchudong.com.vn, bên cấp phép, nhà cung cấp, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên trang phunusongchudong.com.vn đều được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. Chủ quản trang, bên cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên trang phunusongchudong.com.vn sẽ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi thiệt hại thực tế bạn phải gánh chịu, không vượt quá (bao nhiêu?). Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích cá nhân nào, kể cả trường hợp tử vong do sử dụng hoặc lạm dụng trang web hoặc Nội dung. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng trang web hoặc Nội dung phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày sự việc dẫn đến hành động đó xảy ra. Các biện pháp khắc phục theo Điều khoản và Điều kiện này được dành riêng và chỉ giới hạn đối với những biện pháp được quy định rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện này.

Bồi thường

Bạn phải đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo phunusongchudong.com.vn, viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên cấp phép và các nhà cung cấp của chúng tôi không chịu bất cứ tổn hại nào từ các khiếu nại, hành vi hay yêu cầu, trách nhiệm và hòa giải, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán của các cáo buộc do bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Phạm vi quyền hạn

Bạn cần đồng ý rằng thẩm quyền phân xử bất kỳ tranh chấp hay bất cứ vấn đề nào với phunusongchudong.com.vn hoặc trang web của chủ quản trang là của tòa án nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bạn cũng cần đồng ý thực thi thẩm quyền cá nhân tại tòa án của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nếu có liên quan tới bất kỳ tranh chấp nào, bao gồm bất kỳ khiếu nại liên quan đến phunusongchudong.com.vn hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cấp trên, ban giám đốc, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi.

Các Điều khoản và Điều kiện này do pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chi phối mà không liên quan đến những mâu thuẫn với các nguyên tắc luật pháp nước này. Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng Điều khoản và Điều kiện này không hợp lệ, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại trong Điều khoản và Điều kiện và các điều khoản còn lại này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Không bỏ qua bất kỳ các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được xem như tiếp tục bỏ qua những điều khoản hay điều kiện này hay bất kỳ điều khoản hay điều kiện khác

Thông báo và quy trình gỡ bỏ nội dung trên trang phunusongchudong.com.vn, những vấn đề liên quan đến đại lý bản quyền

Nếu bạn cho rằng bất kỳ tài liệu mà bạn truy cập vào hay tài liệu từ trang web vi phạm bản quyền của mình, bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ hay truy cập để xem xét kỹ càng hơn những nội dung từ trang web bằng cách liên hệ với đại lý bản quyền của Chủ quản trang (chi tiết liên lạc sẽ được nói rõ ở phần cuối) và cung cấp các thông tin sau:

 

Thỏa thuận hoàn chỉnh

Trừ khi được quy định trong một thông báo hợp pháp cụ thể trên trang web của chủ quản trang, các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư của phunusongchudong.com.vn chính là những nhân tố cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chủ quản trang cho việc sử dụng trang web và nội dung của phunusongchudong.com.vn.

Cảm ơn sự hợp tác của bạn. Chúng tôi hy vọng phunusongchudong.com.vn dễ dàng sử dụng và có thể giúp ích cho bạn. và Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc nhận xét nào về trang web, bao gồm bất cứ thông báo về các đường dẫn không hoạt động, hãy gửi thông tin đến chúng tôi bằng cách liên hệ qua số Hotline: 04. 6281 6939